Gesetzlicher Ausschuss

https://api.ff-turnau.atABI

Bernd Fladischer

Kommandant

KHD-42 Kommandant

Flughelfer

https://api.ff-turnau.atOBI

Matthias Puregger

Kommandant Stv.

Geräte & Maschinenmeister

https://api.ff-turnau.atHLM d. V.

Peter Schwarz

Schriftführer

https://api.ff-turnau.atOLM d. V.

Stefan Höfler

Kassier

https://api.ff-turnau.atABI d. V.

Peter Schelch

Zugskommandant

Ausbildungsbeauftragter

Bereichspressebeauftragter

https://api.ff-turnau.atBM

Gerald Fluch

Zugskommandant

https://api.ff-turnau.atABI d. S.

Roland Schadl

Zugskommandant

Bereichssanitätsbeauftragter

https://api.ff-turnau.atHLM

Michael Angerer

Gruppenkommandant

https://api.ff-turnau.atOLM

Stefan Freidinger

Gruppenkommandant

ELF Beauftragter

Ausbilder für Grundausbildung im Abschnitt 03

https://api.ff-turnau.atOLM

Gerald Lenger

Gruppenkommandant

Funkbeauftragter & ELF-Beauftragter Stv.

Bereichsausbilder für Funk u. Kommunikation

https://api.ff-turnau.atLM

Sandra Tesch

Gruppenkommandant

Sanitätsbeauftragte

https://api.ff-turnau.atLM

Sandra Krieger

Gruppenkommandant

https://api.ff-turnau.atLM

Michael Dotter

Gruppenkommandant

Erweiterter Ausschuss

https://api.ff-turnau.atFA

Dr. Norbert Kroissenbrunner

Feuerwehrarzt

https://api.ff-turnau.atLM

Erich Dotter

Sportwart

https://api.ff-turnau.atLM d. F.

Daniel Lenger

Atemschutzwart

Bewerter FULA Bronze

https://api.ff-turnau.atLM d. F.

Lukas Eder

Jugendwart

Flughelfer

https://api.ff-turnau.atE-OBM

Ronald Hirtner

Seniorenbeauftragter